Weissenbruchstraat 195
2596 GE Den Haag

T 06 460 10 490
E

Aanpak

U koopt met Softwise flexibel maatwerk waarmee uw salesorganisatie grondig wordt geanalyseerd en verbeterd. Dat zal betekenen: meer omzet. Duurzaam!

De Softwise-stappen die dit mogelijk maken, vereisen de nodige moed. Ook op salesgebied kunnen vaste patronen taai zijn, maar met uw moed en onze persoonlijke coaching … Kwestie van Sturen op Kracht (úw kracht) en samen doordachte stappen zetten.

Stap 1 Inventariseren

In maximaal twee dagen maken we een eerste meting, een nulmeting, waarbij we de door uw salesorganisatie gerealiseerde telefoontjes, afspraken en opdrachten in kaart brengen. ‘Bellen we genoeg? Spreken we de juiste mensen? De juiste organisaties? Doen we het slim?’ Deze analysefase alleen al levert u iets van grote waarde op: duidelijk inzicht in de verbeterpunten.

Stap 2 Routebepalen

Scherp en alert coachen we u bij het bepalen en omschrijven van de gewenste verkooporganisatie, verkoopstrategie en verkoopprocessen. Samen bepalen we ook de route daarheen, compleet met doelstellingen per afdeling en per persoon.

Voor deze inventarisatie en routebepaling ‘Softwise-stappen 1 en 2’ investeert u niet meer dan 987,65 euro (prijspeil 2008 en 2009).

Stap 3 Volgen en verankeren

Is de route bepaald en zijn alle activiteiten van uw salesorganisatie meetbaar gemaakt? Nu gaan we de route naar verbetering ook werkelijk volgen. Daarbij verankeren we de processen die de gewenste resultaten zullen realiseren. Dat verankeren gaat door individuele begeleiding op de werkplek. Tactvol en resultaatgericht tegelijk!

Waarom individuele begeleiding op de werkplek?

  • Minimaliseert de kans dat uw verkopers ‘vervallen in oude gewoontes’.
  • Sneller resultaat, directe toepassing in de praktijk.
  • Training en advies op maat per individuele verkoper maximaliseert de kans op succes.

© 2006 Softwise | disclaimer | sitemap